WOORD VAN DANK

Onze woorden van DANK gaan deze keer uit naar alle mensen die onze collectebus gespekt hebben tijdens de collecteweken in de regio. Daarnaast zijn wij onze sponsoren zeer erkentelijk voor hun bijdragen aan prachtige kerstpakketten voor onze vrijwilligers en de jaarlijkse kerstborrel. Het ‘kerstpakket’ wordt door onze harige vriendjes optimaal gebruikt.

About the Author