Frank Schaap draagt voorzitterschap over aan Monique Verkerk

“We zijn één van de mooiste en misschien wel beste dierenambulances van het land.”

Frank Schaap draagt na zes jaar de voorzittershamer over

Na zes jaar en een verregaande professionaliseringsslag neemt Frank Schaap afscheid als voorzitter van Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland (DANK). Hij stond aan het begin van een aantal grote veranderingen, zoals het aanstellen van een manager, een opleidingstraject voor vrijwilligers en de onlangs getekende dienstverleningsovereenkomst met vijf gemeenten. Wie denkt dat Schaap met zijn 64 jaar veel tijd thuis gaat doorbrengen, heeft het gruwelijk mis: “Stil zitten zit niet in mijn aard.”

Het begon allemaal zes jaar geleden met de functie van algemeen bestuurslid. Hier had Schaap zelf om gevraagd, want hij vond het niet prettig gelijk voorzitter te worden. Dus vroeg de dierenarts uit Heiloo zijn voorganger nog een half jaar aan te blijven, zodat hij de stichting eerst beter kon leren kennen. Hij ontdekte al gauw dat veel zaken niet goed liepen. “Het bestuur werkte op afstand van de mensen en financieel was er sprake van wanbeleid.”

Schaap had als eigenaar van verschillende dierenartspraktijken veel ervaring opgedaan met het ondernemerschap. Samen met zijn bestuur begon hij aan de professionaliseringsslag die DANK nodig had om een gezonde organisatie te kunnen worden. “Stapje voor stapje wilden we zorgen voor structuur.” Eén van de eerste concrete stappen richting professionalisering was het aanstellen van een manager. Deze manager moest de afstand tussen bestuur en vrijwilligers verkleinen. De functie, die Daphne Bakker al jaren met verve vervuld, bleek een schot in de roos te zijn. “Vrijwilligers en bestuur kwamen dichterbij elkaar te staan.”

Dienstverleningsovereenkomst

Een andere belangrijke verandering vond plaats op financieel gebied. “Met de verkoop van knuffels alleen red je het gewoon niet. Het financiële fundament van de stichting moest echt beter worden.” Dat dit een jarenlang proces is geweest, blijkt uit de enthousiaste toon van Schaap wanneer hij het hoogtepunt van de afgelopen jaren noemt: Het ondertekenen van de dienstverleningsovereenkomst van DANK met vijf gemeenten uit de regio, medio september.

Voor Schaap is het een persoonlijke overwinning op zijn jarenlange strijd voor erkenning: “Gemeenten hebben een wettelijke verplichting die ze na moeten komen. Daar heb ik steeds op gewezen en ik heb daar altijd gelijk in gekregen. 2015 is ons oogstjaar. Niet dat we nu rijk zijn, maar we hoeven ons gewoon minder zorgen te maken over geld. Ik ga weg met een geweldig gerust hart,” aldus Schaap, die wil benadrukken dat hij deze belangrijke ondertekening, waar jarenlang hard voor is gewerkt, niet alleen voor elkaar heeft gekregen.

Dat de dierenambulance dit jaar als een volwaardige partner werd gezien door de gemeenten, komt volgens Schaap ook door het verkrijgen van het ARBO-keurmerk dit voorjaar. De vrijwilligers van DANK moeten zich tijdens hun werkzaamheden, zowel op de ambulance als op de basis, aan verschillende protocollen houden. Met het behalen van het keurmerk toont DANK aan dat de diensten, processen en arbeidsomstandigheden van de stichting voldoen aan bepaalde veiligheids-, kwaliteits- of milieueisen.

“Dit heeft echter wel betekend dat we de laatste jaren hogere eisen aan onze medewerkers zijn gaan stellen. Ze krijgen een opleidingstraject met verschillende cursussen, zoals EHBO en omgaan met agressie,” legt Schaap uit. Ondanks alle nieuwe regels van de afgelopen jaren, is Schaap van mening dat er een prettiger werkklimaat is ontstaan bij DANK. “Maar ik denk wel dat we als organisatie zelfs meer protoculair zijn dan de ARBO!”

Opvolger

Twee jaar geleden heeft Schaap zijn opvolger, dierenarts Monique Verkerk, al gepolst voor de job. “Ik had een beetje zo’n mentor en leerling-situatie met haar. Hoewel Monique nog volop aan het werk is en niet de tijd heeft die ik had als gepensioneerd dierenarts zes jaar geleden, heeft ze één heel groot voordeel vergeleken met mij toen: Er staat een organisatie waar ze mee verder kan. Onder haar gaat de dierenambulance zich verder ontwikkelen. Dat weet ik zeker.”

Hoewel Schaap DANK met een gerust hart verlaat, bekent hij het moeilijk te vinden de stichting en haar vrijwilligers los te laten: “We zijn één van de mooiste en misschien wel beste dierenambulances van het land. De organisatie ligt me zo aan het hart. Ik heb dan ook bij het bestuur aangegeven dat ik als adviseur betrokken wil blijven bij de stichting.”

Voor een al te grote betrokkenheid zal Schaap echter geen tijd meer hebben. Sinds april dit jaar is hij voorzitter van de Alkmaarse afdeling van Het Rode Kruis. De job is pittiger dan Schaap vooraf had kunnen bedenken. “Op dit moment heb ik er een dagtaak aan met die grote stroom vluchtelingen. We moeten de vluchtelingen voorzien van de eerste levensbehoeften. Een megaklus.” Een onvoorziene klus, maar Schaap gaat ook deze klus klaren. Net als hij bij DANK vele malen heeft gedaan.

Tot slot namens Frank een woord van DANK: “Ik heb het zo gewaardeerd om altijd met alle vrijwilligers te werken. Ik heb grote bewondering voor alle betrokkenen. En ik ben iedereen dankbaar voor alle berichten en cadeaus van de afgelopen tijd.”

Door Gerbrig van Brug

Bronnen: Ondernemersplein.nl en Noord-Hollands Dagblad (19 sept. 2015)