De belastingdienst heeft de Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat donateurs en subsidiënten gebruik kunnen maken van fiscale faciliteiten.

Vanwege de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen is een ANBI verplicht om een aantal gegevens op haar website te publiceren. U vindt deze onderstaand in volgorde van de regeling;

Organisatie informatie

Naam instelling:
Oprichtingsdatum:
RSIN / Fiscaal nummer:
KvK-nummer:
Adres:
Telefoonnummer:
Alarmnr.:
Website:
E-mail:
Bankrekeningnummer:

Dierenambulance Noord-Kennemerland (DANK)
18 oktober 1994 te Alkmaar
803276369
41.24.13.65 (Alkmaar)
Alexander Flemingstraat 35 1821 BK  Alkmaar
072 – 515 00 85
06 – 22 49 52 96
www.dierenambulancealkmaar.nl
info@dierenambulancealkmaar.nl
NL61RABO0141272570

Doelstelling

Haar doel, het bevorderen van dierenwelzijn, verwezenlijkt Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland door het uitvoeren van de volgende kernactiviteiten:

  • Het vervoeren en/of verzorgen van gewonde, zieke, overleden en gevonden dieren;
  • Het onderbrengen van dieren bij een dierenarts, asiel of opvangcentrum;
  • Het verstrekken van informatie in de ruimste zin van het woord;

Deze aciviteiten worden uitgevoerd in de gemeenten:

Alkmaar (met Graft-de Rijp, Schermer), Bergen, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk

Daarnaast maakt Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland forensisch pathologisch onderzoek mogelijk bij verdenking van dierenmishandeling en speelt ze een rol in het rampenplan van diverse gemeenten.

Beleidsplan (in hoofdlijnen)

Samenstelling bestuur

  • Voorzitter:                       M. Verkerk
  • Secretaris:                       U. de Wreede
  • Penningmeester:           M. Houtenbos
  • Alg. bestuurslid:            V.R.F. Beertema
  • Alg. bestuurslid:            H. Fokkens

De dagelijkse leiding wordt gevoerd door Isabelle Leijen.

Beloningsbeleid

Bestuur:              Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Manager:            Urenvergoeding (20 uur p/week)

Vrijwilligers:      Ontvangen per gewerkt dagdeel (bestaande uit 4 uren) een vergoeding van € 3,00

Diverse vrijwilligers zien af van deze vergoeding.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

Voor nadere ANBI informatie van de belastingdienst: Belastingdienst